Lederudvikling

Hvorfor Executive Coaching?

accomplished-achievement-hands-1080857

Helt basalt kan man sige at al coaching handler om større succes: At nå højere mål, hurtigere og med en mindre indsats. Det er den korte version.

Det er vigtigt at pointere, at fordelen af executive coaching rækker videre, og er grunden til det stigende brug af coaches blandt rigtig mange danske erhvervsledere: Ét af de primære formål er at lederen gennem regelmæssige samtaler opnår dybere indsigt i sine egne motiver, interesser og intentioner.

I dagligdagen vil resultatet kunne ses som at lederen navigerer med større klarhed, intuition og gennemslagskraft. Både som leder, som privatperson, som menneske. Gennem et langsigtet coaching samarbejde opnår man en permanent personlig indsigt man kan trække på resten af livet.

Executive Coaching er for dig, hvis du gerne vil:

Blive endnu bedre til at sætte de rigtige mål for dig selv og din virksomhed – og nå dem.

Øge din personlige gennemslagskraft og blive endnu bedre til at motivere dine medarbejdere.

Styrke din evne til at træffe de rigtige beslutninger – for dig selv og din virksomhed.

Udvikle dine personlige og sociale kompetencer, der gør forskellen i dit lederskab.

Tag kontakt på info@metteottogyldendal.dk for en snak om hvad vi kan gøre for dig!

 

Featured post

Autentisk ledelse

adult-chill-computer-450271

God ledelse handler om at få det bedste frem i folk, skabe retning, ambition og lyst. Udfolde det fulde potentiale. Og når det er udgangspunktet, så er den vigtigste ledelsesdisciplin den mundtlige kommunikation – og naturligvis måden vi opfører os på som ledere. Den tavse kommunikation. Vores autenticitet. Vores forskellighed. Unikhed.

Autenticitet er den uhåndgribelige ting, der giver andre en fornemmelse af ægthed. Det er evnen til at være fysisk, mentalt og ledelsesmæssigt til stede, koncentreret, fokuseret og nærværende. Det er at vise sig og møde andre uden forstillelse.

“Så hvis du skal have folk med dig og få dem til at gå den ekstra længde – så må du bringe dig selv på banen. Du må vide hvem du er, og hvorfor du er sat i verden.”
Charlotte Mandrup.

Executive Coaching og Lederudviklingsforløb tager bl.a. udgangspunkt i ovenstående. Læs mere her og her.

“Noget af det smukkeste, nogen har sagt om mig, var ved et stort lederseminar, hvor en deltager skrev: “Han taler fra sit hjerte til vore hjerter”. Det var en meget, meget betydningsfuld tilbagemelding for mig. For det er jo netop, hvad det handler om: at opleve at man bliver talt til fra et andet menneskes hjerte eller sande jeg.”
Steen Hildebrandt.

 

Lederudvikling

blackboard-board-chalk-21696.jpg

“Fagligt drønkompetent”.
“Helt nede på jorden, skarp og præcis, helhjertet og med øje for hver enkelt menneskes fulde potentiale”.
“Tør sige sandheden – fordi den siges fra hjertet og med respekt”.
“Skaber tryghed og åbenhed lynhurtigt”.
“Humoristisk og varm”.
“Følger helt til døren og giver sig ikke”.
“Lederudvikling er en livsmission for Mette”.
“Vi rykker os rigtig meget, og det kan ses på bundlinjen”.

Ovenstående er nogle af de ord, deltagere på tidligere lederudviklingsforløb har givet Mette Otto Gyldendal som feedback.

Læs mere om Lederudvikling her

Og ja. Vi brænder for det. Fagligt og personligt. 

Har I lyst til snak om, hvad vi kan gøre for jeres virksomhed, så kontakt os her

Executive Coaching

adult-blur-business-630839De fleste ledere, vi har coachet, kommer, fordi de har brug for et fortroligt rum, et sted hvor alt kan siges, og hvor alle tanker og følelser er tilladte.
De kommer for at få sparring. For at blive mødt og forstået i det, de er i. De kommer for at blive udfordret, for at kunne performe bedre samtidig med, at de lever et balanceret liv.

Det rører os dybt og vi har stor respekt for de ledere, som får en Executive Coach tilknyttet. At være en god leder er at kende sig selv, have stor selvindsigt og turde stå i sit lederskab – autentisk og stærk. 

Læs mere om Executive Coaching her

Up ↑