VELKOMMEN

Mette Otto Gyldendal_002Executive Coaching til sikker beslutningskraft

Executive coaching handler om at skabe afklaring hos toplederen til at træffe visionære forretningsmæssige beslutninger, der passer til den rolle, toplederen ønsker at spille i virksomheden fremover.

Nogle topledere – mig selv inklusive, da jeg var topleder – bruger regelmæssige coaching samtaler til at skabe dybere indsigt i egne motiver, interesser og intentioner spejlet mod såvel de umiddelbart forestående som de strategiske udfordringer.

Andre topledere bruger ad hoc excecutive coaching til at skabe et midlertidigt frirum til at få kvalificeret fortrolig sparring på store tanker om vækst, reorganisering, ejerskifte mv.. Tanker der har mange facetter, f.eks. egne lederambitioner, ønsker til og konsekvenser for familie, loyalitet over for nøglemedarbejdere og måske hvordan man som person har det med at skulle føre afgørende beslutninger ud i livet. Alt dette bliver vendt struktureret og konstruktivt, så toplederen bliver afklaret, inden lederen træffer de nøgterne forretningsmæssige beslutninger.

I dagligdagen vil coachresultatet kunne ses ved, at toplederen, som leder, som privatperson og som menneske navigerer med større klarhed, intuition og gennemslagskraft, og:

  • Sætter de rigtige mål for sig selv og sin virksomhed – og når dem.
  • Styrker sin evne til at træffe de rigtige beslutninger – for sig selv og virksomheden.
  • Øger sin autenticitet og personlig gennemslagskraft.
  • Udvikler sine personlige og sociale kompetencer – det gør forskellen i det daglige lederskab.

Gennem et langt coaching samarbejde opnår lederen en dyb personlig indsigt, vedkommende kan trække på resten af livet.

Og ja, der er penge i skidtet, for hele målet med executive coaching er at træffe de rigtige forretningsmæssige beslutninger og gøre dem realiserbare.

Ring eller mail til mig på 2636 4066; info@metteottogyldendal.dk for en uformel samtale om, hvad jeg kan gøre for dig!

 

 

Up ↑